A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen
(1797-1884)

            Gotthilf Heinrich Ludwig Hagen német fizikus és hidraulikai mérnök a poroszországi Königsbergben (ma Kalinyingrád, Oroszország) született 1797. március 3.-án.
            Königsbergben Besseltől matematikát és asztronomiát tanult. 1816-ban Kulmban teljes napfogyatkozást észlelt. 1826-tól. Pillauban révépítő felügyelő, majd 1831-től az építési bizottság tagja és a tüzér- és mérnökiskolán, valamint az építészeti akadémián vízépítészetet ad elő. 1850-től előadó tanácsos a kereskedelmi minisztériumban. 1854-től 1856-ig az akkori Admiralitásnál a Jade mellett a hadikikötő építésének terveivel és előkészítésével, később pedig annak kivitelével dolgozott. 1866-tól a technikai építészeti küldöttség elnöke, majd 1869-től országos főépítészeti igazgató lett. 1875-ben nyugalomba vonult.
            A tudománytörténetben a nevéhez fűződik az egyenletes keresztmetszetű csőben áramló közegre vonatkozó Hagen-Poiseuille-törvény.
            Berlinben hunyt el 1884. február 3.-án.