A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Pieter van Musschenbroeck
(1692. március 14. – 1761. szeptember 19.)

            Pieter van Musschenbroeck holland tudós 1692. március 14.-én született Leyden-ben. Ő alkotta meg a Leydeni palackot, az első elektromos sűrítőt.
            Musschenbroeck orvostudományt, fizikát és matematikát tanult a leydeni egyetemen, miközben érdeklődni kezdett az elektromosság iránt is. Ezután egy ideig Londonban tartózkodott, hol Newtonnal kötött ismeretséget. Hazájába visszatérve 1719-ben meghívták a duisburgi egyetemre a matematika és fizika tanárának. 1723-ban az utrechti, 1739-ben pedig a leydeni egyetemre ment oktatni, ahol a korábbi szaktárgyait adta elő. Musschenbroeck a Royal Societynek és a párizsi akadémiának volt tagja. Sok magyarországi és erdélyi református fiatal is látogatta előadásait. Jó kísérletező volt, kiváló egyetemi tankönyvet írt.             1761. szeptember 19-én hunyt el Leydenben.