A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Joseph Antoine Ferdinand Plateau
(1801. október 14. – 1883. szeptember 15.)

            Joseph Antoine Ferdinand Plateau belga fizikus, természettudós 1801. október 14.-én született Brüsszelben. Tanulmányait Lütichben végezte. 1835-ben a fizika és csillagászat tanára lett a genti egyetemen.
            Számos fizikai, különösen optikai és a kapillaritásra vonatkozó értekezést irt. 1832-ben Ő találta föl az anortoszkópot, illetve a fenakisztoszkópot. Ezeknek a masináknak a szerkesztésénél Plateau arra jött rá, hogy a gyorsan egymás után következő képek egy ideig továbbra is vibrálnak a szem recehártyáján. A látásnak ez a fajta hibája az, mely lehetővé teszi a mozgókép művészetét. Ám az optika tudománya végül balszerencsét hozott Plateau-nak, mert kísérletei során túl sokszor nézett a napba és hamarosan megvakult.
            Plateau nevét viselik azok az ún. sodronyalakok, amelyeket szappanos vízbe mártva kiválóan be lehet mutatni a minimális folyadékfelszínt.
            Tőle származnak a nehézségi hatás alól felszabadult - azaz folyadékban lebegő - szabad folyadéktömegen végzett ún. Plateau-féle kísérletek, amelyeknél többek közt a centrifugális erő hatásának kitett olajcseppet gyűrűvé változtatta át. Ezeket a kísérleteket a „Mémories sur les phénomcnes que présente une masse liquide libre er soustraire a l'action de la pesanteur, série I-IV.” című művében írta le.
            Plateau Gentben hunyt el 1883. szeptember 15.-én.