A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Willebrord van Roien Snellius
(1591 1626)

            Willebrord van Roien Snellius neves holland csillagász és matematikus 1591-ben született. Atyja jeles matematikus volt, így fiát is arra tanította. Az ifjabb Snellius, miután Kepler és Tycho de Brahe tanítvány volt, a lejdai egyetemen a matematika tanárává lett.
            A fénytörés törvényét már 1621-ben Descartes előtt ismerte és tanította. 24 éves korában nevezetes fokmérést végzett Bergen op Zoom és Alkmaar között, amelynél új módszert alkalmazott a háromszögelés segítségével, így sokkal pontosabb eredményt ért el, mint elődei. E fokmérést Eratosthenes „Batavus, seu de terrae ambitus vera quantitate suscitatus” című művében irta le 1617-ben.
            Snellius 1626-ban hunyt el.