A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Simon Stevin
(1548-1620)

            Simon Stevin flamand származású matematikus és mérnök, 1548-ban született Brügge-ben. Galilei idősebb kortársa. Kezdetben tudományos pályára szánta magát, azonban a szülei elhatározása folytán tanulmányait félbehagyta, s kereskedelmi pályára lépett. Már nagyon fiatal korában egy igen gazdag antwerpeni kereskedőnél, mint könyvvezető volt alkalmazott. Később, ismeretlen okokból, ezt az állást fölcserélte egy igen szerény hivatalra, s pénzügyek adminisztrációjával foglalkozott.
            Stevin 1588 februárjában a leydeni egyetemre ment, ahol az általa művelt tudományokból többrendbeli tanfolyamot tartott. Egy nevezetes találmánya által a közfigyelmet is magára vonta, ugyanis összeállított egy vitorlás kocsit, melynek sebességével a lovak sem versenyezhettek. Preiresc írja, hogy ő maga is ment e kocsin, mellyel két óra alatt négy holland mérföld utat lehetett megtenni.
            Stevin 1620-ban hunyt el.