A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Jean-Bernard-Léon Foucault
(1819. szeptember 18. – 1868. február 11.)

            Jean-Bernard-Léon Foucault francia fizikus 1819. szeptember 18.-án született Párizsban. Foucault módszert dolgozott ki az abszolút fénysebesség rendkívül nagy pontosságú mérésére, valamint kísérleti bizonyítékot szolgáltatott a Föld tengely körüli forgására.
            Orvosnak tanult, de érdeklődése a kísérleti fizika felé fordult. Armand Fizeau-val vizsgálatsorozatba kezdett, a fényt és a hőt tanulmányozták. 1850-ben megállapította, hogy a fény a vízben lassabban halad, mint a levegőben. Ugyanebben az évben megmérte a fény sebességét, eredménye 1%-on belül megegyezik a helyes értékkel.
            Foucault 1851-ben kísérletileg bebizonyította, hogy a Föld forog a tengelye körül. Egy 67 m hosszú dróton lengő, nehéz vasgömb mozgását elemezte. Az ilyen „Foucault-inga” mindig ugyanabban a függőleges síkban leng, de ez a függőleges sík a forgó Földhöz viszonyítva lassan változik az inga földrajzi szélességétől függő mértékben és irányban. Foucault 1885-ben ezért a munkájáért és egy hasonló, giroszkóppal végzett kísérletéért megkapta a londoni Royal Society Copley-érmét, és a párizsi Császári Obszervatórium fizikus munkatársa lett. Felfedezte az örvényáramokat, az ún. „Foucault-áramokat”, amelyek erős mágneses térben forgó rézkorongban lépnek föl. Továbbfejlesztette a tükrös teleszkóp tükrét; 1859-ben egyszerű, de rendkívül pontos módszert dolgozott ki a teleszkóptükrök felszíni hibáinak ellenőrzésére.
            Foucault 1868. február 11.-én hunyt el Párizsban.