A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Zénobe Theophile Gramme
(1812. április 4. – 1901. január 20.)

            Zénobe Theopile Gramme, belga elektromérnök 1812. április 4.-én született a belgiumi Liége-ben.
            Annak ellenére, hogy nem rendelkezett korszerű, magas szintű matematikai ismeretekkel, Gamme 1869-ben megalkotta az ún. Gramme-féle gépet. Ez a gép egy olyan egyenáramú dinamó volt, amely csak kissé váltakozó és a korábbiaknál jóval nagyobb feszültséget tudott generálni. 1873-ban egy véletlen folytán felfedezte, hogy a berendezés működése megfordítható, azaz ha váltakozó áramot kapcsolunk rá, akkor forogni kezd. Így a Gramme-féle gép volt az első sikeresen működő ipari elektromos motor. Gramme találmánya előtt az elektromos motorok csak kis teljesítményűek voltak és csak igazi laboratóriumi ritkaságnak számítottak.
            Gramme 1901. január 20.-án a franciaországi Bois-Colombes városában.
            Gramme munkásságát Belgiumban sokra becsülik. Liége városában a Gramme Főiskolát róla nevezték el, míg 2005-ben a Le Plus magazin „A legnagyobb belga” című szavazásán a 23. helyet szerezte meg.