A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
David Edward Hughes
((1831. május 16. – 1900. január 22.)

            David Edward Hughes a kiváló angol származású amerikai zenész és zeneprofesszor 1831. május 16.-án született Londonban. Szülei híres zenészek voltak és a jobb megélhetés reményében a Hughes család 1938-ban emigrált az Amerikai Egyesült Államokba, ahol a szülők New England-i koncertezésből tartották el négy gyermeküket.
            Az ifjú David Edward is zenét tanult, de a zenei tanulmányai mellett fizikai tanulmányokat is végzett. 1850-től Kentuckyban a Bardstowni leánynevelő intézet zene- és természetfilozófiai tanára.
            Tudományos munkássága során elsősorban az elektromossággal foglalkozott. Legnagyobb találmánya a szénmikrofon, ami tökéletesítette Bell, illetve Edison korábbi próbálkozásait, így gyors alkalmazást nyert.
            Foglalkozott egy olyan adó-vevő rendszer kifejlesztésével is, amellyel nagy hatásfokkal lehet elektromágneses hullámokat detektálni. 1855-ben szabadalmaztatta telegráf rendszerét. Nem egészen két év alatt létrejött a Western Union Társaság, amely már a Hughes-féle rendszert alkalmazta a tengerentúlon, de később Európában is ez a rendszer lett a nemzetközi szabvány.
            Számtalan kitüntetése között 1885-ben megkapta a Royal Society Arany Medálját, 1897-ben a Művészeti Szövetség Albert Arany Medálját és III. Napoleon tudományos munkásságának elismeréseként Légiós Becsületrendet adományozott neki.
            Hughes 1900. január 22.-én hunyt el.