A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Samuel Finley Breese Morse
(1791. április 27. – 1872. április 2.)

            Samuel Finley Breese Morse amerikai feltaláló 1791. április 27.-én született az Amerikai Egyesült Államokban, Charlestown városában.
            Apja anglikán pap volt, aki írt egy széles körben használt földrajz tankönyvet. A fiatal Morse korán érdeklődni kezdett a rajzolás iránt, már négyéves korában lerajzolta tanára arcképét. Nyolc éves korában felvették a Phillips Akadémiára, aminek a kötött szabályait nehezen viselte, így többször hazaszökött Charlestonba. Végül a Yale Kollégiumba iratkozott be, ahol kémiát és természetfilozófiát tanult.
            Az 1830-as években New Yorkban festőtársulatot alapított. Ebben az időszakban ismerkedett meg az elektromagnetikus kutatásokkal, s végül Ő találta fel a távírókészüléket. Az első távíróvonal 1843-ban épült Washington és Baltimore között, amelyen 1844. május 27.-én adták le az első táviratot. New York városa még életében két szobrot emelt neki, s az ő nevét viseli az általa megalkotott ábécé is.
            Morse 1872. április 2.-án hunyt el New York City városában.