A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Henri Victor Regnault
(1810. július 21. – 1878. január 19.)

            Henri Victor Regnault francia vegyész és fizikus a franciaországi Aix-la-Chapelle városában (ma Aachen, Németország) született 1810. július 21.-én. Regnault elsősorban a gázok tulajdonságainak vizsgálatával vált híressé.
            Tanulmányait Giessenben végezte, majd 1840-től Lyoni Egyetem és 1841-től a Collège de France professzora lett. Négykötetes kémiai munkája 1847-ben jelent meg. 1954-től a sèvres-i porcelángyár igazgatója lett, de ezután is folytatta tudományos munkásságát. Az 1870-71-es francia–német háború során a laboratóriumát lerombolták és fia elesett a harcokban.
            Regnault sokféle fizikai méréshez tervezett műszereket és nagy gonddal újra megmérte sok szilárd anyag, folyadék és gáz fajhőjét. Kimutatta, hogy nincs két olyan gáz, amelynek pontosan megegyezne a tágulási együtthatója és bebizonyította, hogy Boyle ideális gázokra vonatkozó gáztörvénye a reális gázokra csak közelítőleg érvényes. Levegőhőmérőjével meghatározta a higany abszolút tágulását és tervezett egy higrométert is.
            1878. január 19.-én hunyt el Auteuil-ban.