A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Werner von Siemens
(1816. december 13. 1892. december 6.)

            Werner von Siemens német feltaláló és gyáralapító 1816. december 13.-án született Lenthe-ben. Tiszteletére neveztél el a siemens-nek az elektromos vezetőképesség SI egységét. Összesen tizennégyen voltak testvérek és ő negyedik gyerekként született. Tanulmányait a hadseregnél fejezte be, ahol mérnöki tanulmányokat folytatott. Siemens feltalált egy távírót, amely olyan mutatót használt, ami a megfelelő betűre mutatott, ezzel helyettesítve a Morse-kódot. Ennek a találmánynak a tökéletesítésére új céget hozott létre Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske néven 1847. október 1.-jén; ez volt a mai Siemens AG elődje. Nem sokkal alapítása után a cég nemzetközivé vált. Werner egyik fivére (Sir William Siemens) képviselte őt Angliában, egy másik (Carl von Siemens) az oroszországi Szentpéterváron. Ipari karrierjét követően 1888-ban nemesi rangot kapott; neve ekkor lett Werner von Siemens. 1890-ben ment nyugdíjba. A gyárat annak átszervezése után, mely ezt követően előbb Siemens & Halske AG, Siemens-Schuckertwerke, majd – 1966-tól – Siemens AG néven vált ismertté, fivérei, három fia (Arnold, Wilhelm és Carl Friedrich) és unokatestvérei (Hermann, Ernst and Peter von Siemens) vezették. A Siemens AG mindmáig egyike a világ legnagyobb elektrotechnikai cégeinek.
            Werner von Siemens 1892. december 6-án halt meg Berlinben.