A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Adalbert Carl von Waltenhofen
(1828. május 14. – 1914. február. 5.)

            Adalbert Carl von Waltenhofen osztrák matematikus és fizikus 1828. május 14.-én született Admontbühelben. Tanulmányait fizikából és matematikából szerezte. 1848-ban Grázban, mint aszisztens dolgozott, majd 1850-től a grázi akadémián oktatott. 1853-tól 1867- ig az innsbrucki egyetem fizikaprofesszora. 1867 és 1883 között a prágai főiskolán tanított.
            Tudományos munkássága során leginkább a mágnességtannal foglalkozott. Leghíresebb találmánya a Waltenhofen inga, amellyel az örvényáramok létezését lehet kiválóan szemléltetni.     Waltenhofen 1914. február 5.-én hunyt el Bécsben.