A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Folyadékok mechanikája
   
  Arkhimédeszi csavar (beszerzési év: 1887)
  Baumé-féle aerométer (beszerzés év: 1863)
  Nicholson-féle sűrűségmérő (beszerzési év: 1863 és 1886 között)
  Üres sárgaréz golyó (beszerzési év: 1897)
  Eötvös-féle piezométer (beszerzési év: 1897)
  Hidrosztatikai mérleg (beszerzési év: 1889)
  Hidraulikus sajtó (vagy Brahma-sajtó) (beszerzési év: 1878-79)
  Pascal-készülék (beszerzési év: 1899)
  Pascal-mérleg vagy Haldat-féle készülék (beszerzési év:1873-74)
  Montgolfier-féle hidraulikus kos (beszerzési év: 1897)
  Készülék a csöveken átfolyó víz nyomáscsökkenésének a bemutatására (beszerzési év: 1902)
  Weisbach-féle kifolyási készülék (beszerzési év: 1897)
  Kapilláris csövek planparalel üvegedényben (beszerzési év: 1907)