A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Gázok mechanikája
   
  Folyadékszivattyú (szívó- és nyomókút) (beszerzési év: 1907)
  Bennert-féle nyomásmérő (beszerzési év ismeretlen)
  Kézi szivattyú (beszerzési év: 1862-63)
  Kétköpűs légszivattyú és tartozékai (beszerzési év: 1863)
  Magdeburgi féltekék (beszerzési év: 1887)
  Tapadási korong pár (beszerzési év: 1897)
  Lermantoff-Feilitzsch–féle készülék (beszerzési év: 1907)
  Mariotte-féle cső (beszerzési év: 1863)
  Bourdon-féle cső (beszerzés év: 1913)
  Vidie-féle fémbarométer (beszerzési év: 1884-85)