A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
A stacionárius áram (egyenáram)
   
  Ampére-állvány (beszerzési év: 1862-63)
  Csúszó rheostat (beszerzési év: 1907)
  Wheatstone-féle rheostat (beszerzési év: 1880-81)
  Ellenállásszekrény (beszerzési év: 1904)
  Kohlrausch-rendszerű lágyvasas amper- és voltmérő (beszerzési év: 1901)
  Pohl-féle áramváltó átkapcsolható higanykontaktussal (beszerzési év: 1880-81)
  Izzólámpák (beszerzési év: 1907-től folyamatosan)