A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok

Barlow-kerék (beszerzési év: 1897)


            A fémekben az áramot az ún. szabad vagy vezetési elektronok közvetítik. Ezeknek a vezetési elektronoknak a „súrlódását” szemlélteti a Peter Barlow (1776-1862) angol fizikus által 1822-ben készített eszköz, az ún. Barlow-féle kerék.

Barlow-féle kerék

            A Barlow-féle kerék elrendezése két, fényezett fatalpra rögzített vasmagos tekercsből áll, amelyek között kicsiny súrlódással foroghat egy sárgarézből készült, fogaskerekekkel ellátott kerék. Ennek a keréknek a fogaskerekei forgás közben beleérnek a tekercsek között elhelyezett, előzőleg higannyal feltöltött kis műanyag tálba. A falapra rögzített szorítócsavarok segítségével áramot vezethetünk mindkét tekercsbe, amelyek így egy-egy elektromágnesként fognak viselkedni. Ezután két másik szorítócsavar segítségével egy másik feszültségforrás két pólusát a tálban levő higannyal, illetve a rézkerék tengelyével összekötjük. Ekkor a kerékben meginduló áram a kerék sugarának irányában folyik. A mágneses mezőben mozgó elektronokra viszont hat a mágneses Lorentz erő, ami a jobbkéz-szabály szerint a kerék sugarára merőlegesen hat, így ez az erő forgatni kezdi a fémkereket.