A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Halmazállapot-változások
   
  Saussure-féle hajszálhigroszkóp (beszerzési év: 1897)
  Daniell-féle kondenzációs higrométer (beszerzési év: 1890)
  Wollaston-féle kriofor (beszerzési év: 1887)
  Heron-féle gőzgép (beszerzési év: 1887)
  Papin-féle fazék (beszerzési év: 1897)
  Gőzhenger és tolószekrény átmetszeti mintája fémből (beszerzési év: 1959)
  Gőzgép (beszerzési év: 1894, illetve 1897)