A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Bimetall szalag (beszerzési év: 1899)

            A lineáris hőtágulás jelenségének bemutatására tökéletesen alkalmas az ún. bimetall szalag, amely gyakorlatilag két olyan különböző lineáris hőtágulási együtthatójú fémlemezből áll, amelyek több ponton össze vannak szegecselve. Az azonos kezdeti hosszúságú fémszalagokat közös fanyéllel látták el, így biztonságosan lehet őket melegíteni. Az azonos hosszúságú, különböző anyagi minőségű fémek az azonos hőmérsékletváltozás hatására különböző mértékben fognak tágulni, de az összeszegecselés miatt a fémeknek együtt kell tágulniuk. Az együtt tágulás pedig csak úgy tud megvalósulni, hogy egy körív formájában meghajlanak, s a külső köríven az a fém fog elhelyezkedni, amelyiknek nagyobb a lineáris hőtágulási együtthatója. A lehűtés során a fémek visszanyerik kezdeti hosszukat, s így ismét visszaáll az eredeti állapot.
            A szertárunkban található bimetall szalag vasból és rézből készült. Mivel az alumínium lineáris hőtágulási együtthatója nagyobb, mint a vasé, így a meghajlásnál az alumínium szalag van a külső íven.
            A bimetáloknak számos gyakorlati alkalmazásuk van, legtöbbször tűzjelzőkben, automatikus hőmérséklet-szabályzókban (pl. vasalónál) és hőrelékben használják, ahol az adott hőmérsékletváltozás hatására deformálódott bimetall szalag zár vagy nyit egy adott feladatot ellátó elektromos áramkört.

Bimetall szalag