A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok

Breguet-féle fémhoméro (beszerzési év: 1902)


            Az egyik legérzékenyebb fémhőmérőt 18. század végén készítette Abraham Louis Breguet (1747-1823) svájci órásmester. Az üvegbúra alatt elhelyezett ún. Breguet-féle fémhőmérő „lelke” az a vékony fémszalag, amelyet három különböző fémből: ezüstből, aranyból és platinából hosszában forrasztottak össze úgy, hogy az aranylemez van középen. Az így összeforrasztott fémeket rendkívül vékony fémszalaggá hengerelték össze, majd spirális alakban felcsavarták. A spirális egyik vége egy sárgaréz állvány tetejére van rögzítve, míg a másik, szabadon lógó végén egy könnyű, vízszintesen lebegő fémtű van elhelyezve. A fémtű hegye egy fényezett fából készült körtalpra ragasztott, beosztásokkal ellátott körlap fölött mozoghat.
            A három fém eltérő mértékben tágul a melegben: az ezüst erősebben, a platina gyengébben tágul, mint az arany. A különböző fémek - azonos hőmérsékletváltozás során bekövetkező- különböző hőtágulásai miatt, minden hőmérsékletváltozás tágítja vagy szűkíti a spirál meneteit, aminek következtében a tű bizonyos szöggel elfordul. A tű elfordulásának nagysága pedig arányos a hőmérsékletváltozással, így a higanyhőmérővel hitelesített körbeosztáson leolvasható az aktuális hőmérséklet.

Breguet-féle fémhőmérő
            Az ilyen készülékeket gyakran használják a galvánáram melegítő hatásának kimutatására.