A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
S’Gravesande-féle készülék (beszerzési év: 1878-79)

   
S’Gravesande-féle készülék

            A szilárd testek térfogati (és lineáris) hőtágulását kiválóan bemutathatjuk azzal az eszközzel, amelyet először Willem Jacob S' Gravesande (1688-1742) holland fizikus készített el. A S’Gravesande-féle készülék lényegében egy fanyeles sárgarézgolyóból és egy sárgaréz karikából áll. Egyforma hőmérséklet esetében a golyó éppen átfér a karikán, viszont a felhevített sárgaréz golyó a változatlan hőmérsékletű karikán fennakad. Ha azonban a karikát is felmelegítjük, akkor a golyó átesik rajta, vagyis az eszközzel az üreges testek hőtágulása is kiválóan demonstrálható: az üreges testek úgy tágulnak, mintha az üreg is ugyanazzal az anyaggal lenne kitöltve, mint amilyen anyagból a test áll. Emiatt növekszik a felmelegített edények térfogata.
            Sajnos az idők során az eredeti rézgolyó eltűnt, így az utólag pótolnunk kellett.