A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok

Six-féle maximum-minimum homéro (beszerzési év: 1890)


            Az egyik leginkább elterjedt hőmérőtípus a James Six (1731-1793) angol természettudós által 1782-ben készített ún. Six-féle maximum-minimum hőmérő.
            Ez az eszköz egy U alakúra meghajlított zárt üvegcsőből áll, melynek két szára egymással párhuzamos és egy-egy edényben végződik. A cső mindkét szárában higany, és felette alkohol van. Az egyik csövet az alkohol teljesen kitölti, a másikat nem. A higanyszál mindkét oldalán egy-egy acélpálcika van elhelyezve, amelyek kezdetben a higanyszálhoz érnek.
            Mindkét szár mellé egy-egy előzőleg hitelesített, de a baloldalon fordított a skála elhelyezése: felül vannak negatív, alul vannak a pozitív értékek. Az aktuális hőmérsékletet tulajdonképpen az alkohollal teli csőben levő higanyszál szintje mutatja. Ha a hőmérséklet nő, akkor az alkohol kitágul, s így a higanyszálat felnyomja az alkoholgőzzel teli szárba. Ha a hőmérséklet csökken, akkor pedig az alkohol összehúzódik, s így a higanyszál az alkohollal teli szár felé fog húzódni. Mindkét csőben a higanyszál a kis acélpálcikát tolja maga előtt, ami a nagy súrlódás miatt azon a helyen marad, ameddig a higany a csőben felhúzódott. Így az alkohollal teli szárban az adott hőmérsékleti tartomány minimális, míg az alkoholgőzt tartalmazó szárban a tartomány maximális hőmérsékletét jelzi a két acélpálcika helye a skálán.

Six-féle maximum-minimum hőmérő

            Ezáltal a Six-féle maximum-minimum hőmérő nemcsak a pillanatnyi hőmérsékletet, hanem bizonyos időközökben a szélső hőmérsékleti értékeket is mutatja egyszerre. A hőmérő használatának megkezdésekor az acélpálcikákat kis acél mágnessel a higanyszálak felületére vissza kell juttatni.