A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Tyndall-féle vastöro (beszerzési év: 1887)

            A hőtágulás jelenségének bemutatására John Tyndall (1820–1893) ír fizikus készített egy speciális demonstrációs eszközt, amellyel a hőtágulásnál fellépő hatalmas erőket (feszültségeket) kiválóan be lehet mutatni.

Tyndall-féle vastörő

            Ez az eszköz az ún. Tyndall-féle vastörő készülék, amely egy erős acéltalapzat két végén elhelyezett villás befogókból áll. Ezekre illeszkedik egy hosszabb acélsín, amelynek az egyik végén egy utánállító csavar, a másik végén egy lyuk található. A jelenség demonstrálásához az erősen felhevített sínt a két villa közé tesszük, a nyílásába egy öntöttvas rudacskát helyezünk, majd a szorítócsavarral rögzítjük. Lehűléskor, amelyet egy vödör hidegvízzel elérhetünk, az acélsín összehúzódik, a nyílásba helyezett rudacska elpattan.