A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok

Crookes-féle radiométer (beszerzési év: 1880-81)


            A radiométerek legegyszerűbb fajtájának a fő része a kb. 0,1-0,01 torr nyomású gáztérben torziós szálon függő, két fém- vagy csillámlemezkét tartó pálcika. Az egyik lemez egyik oldala be van kormozva, míg a másik lemez csak ellensúlyként szolgál. Ha a fekete lapot hősugárzás éri, akkor a pálcika a tükörleolvasással megmérhető és a sugárzási teljesítménnyel egyenes arányos szöggel elfordul. Ez az ún. radiométer-hatás, amelyet először  Augustin Jean Fresnel (1788-1827) francia fizikus fedezett fel 1825-ben.
            A mai radiométerek ősét William Crookes (1832-1919) angol fizikus készítette el 1874-ben. Az ún. Crookes-féle fénymalomban nincs torziós szál, hanem helyette egy tű hegyére illesztették azt a négykarú lapátos kereket, amely kis súrlódással tud forogni. A csillámlemezek egyik oldalát itt is bekormozták, amelyeket ha hősugárzás (pl. napsugárzás) ér, akkor a kerék élénk forgásba jön. Ennek oka, hogy a hősugárzás a lemez fekete oldalát jobban felmelegíti, mint a másik oldalát, s emiatt a fekete oldal a belé ütköző molekuláknak nagyobb impulzust ad, s így a hatás-ellenhatás törvénye értelmében a fekete oldal is nagyobb mértékű visszalökődést szenved, mint a másik oldal. Emiatt a kerék mindig a fényes oldal irányába kezd forogni.

Crookes-féle radiométer
            A radiométer forgási sebessége (vagyis a forgás periódusideje) a ráeső energiával fordítottan arányos. Így a periódusidő mérésével ki lehet mutatni, hogy a hősugárzás erőssége fordítottan arányos a távolság négyzetével.
            A szertárban egy nagyobb és egy kisebb radiométer is található. Mindkettő kiválóan működik.