A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok

Ingenhouss-féle készülék (beszerzési év: 1897)


            A különböző anyagok nem egyformán vezetik a hőt. Vannak olyan anyagok, amelyek gyorsan melegszenek, de gyorsan is hűlnek. Ezek az anyagok jó vezetők, ilyenek pl. a fémek. Más anyagok lassan melegszenek, és lassan is hűlnek. Ezek a rossz vezetők, vagy szigetelők. Pl. kő, parafa, papír, valamint a laza szerkezetű anyagok (toll, gyapjú, fűrészpor, hamu, a gázok a H kivételével).
            A különböző szilárd anyagok hővezető képességének bemutatására kiválóan alkalmas az ún. Ingenhouss-féle készülék, amely a nevét Johann Ingenhouss (1730-1799) holland orvos-fizikusról kapta. Ennél az eszköznél a hővezetés jelenségét hat darab egyenlő méretű, de különböző anyagú pálcával mutatjuk be. A pálcák egyik végét forró vízzel melegítjük, s így a másik végükre ragasztott viaszgolyók egymásután leolvadnak. Mivel a különböző anyagok különbözőképpen vezetik a hőt, így először a vörösrézről, majd az alumínium, a cink, az ón, az ólom, a vas és az üvegrúdról olvadnak le viaszgolyók, s a különböző mértékű olvadásokból következtethetünk az egyes rudak hővezető képességeire.

Ingenhouss-féle készülék

            Az eszköznél a rudak melegítését egy kettős hővédő ernyővel és állvánnyal ellátott 120 mm széles, 200 mm hosszú, 95 mm mély víztartállyal oldották meg. Ebbe önthetünk forró vizet, míg a viaszgolyókat természetesen minden mérés során újra rá kell ragasztani a rudakra.