A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok

Mühlenbein-féle készülék (beszerzési év: 1901)


            A különböző anyagi minőségű szilárd anyagok eltérő hővezető képességének bemutatására használható az ún. Mühlenbein-féle készülék, amely a nevét Georg August Heinrich Mühlenbein (1764-1845) német fizikusról kapta.
            Az eszköz egy vasháromlábra rögzített sárgaréz tárcsából áll, amelyre hat különböző anyagi minőségű (fa, réz, cink, ón, vas, alumínium rudat helyeztek el egymással 60°-os szöget bezárva. A tárcsa tengelyére a rudak mögé egy szintbeosztással ellátott hővédő korongot helyeztek, míg a tengelynek a korong mögötti végére egy fémgömb van rögzítve.
            A rudakat jódezüsthigannyal vonják be, amelytől sárgás színű bevonatot kapnak a rudak szobahőmérsékleten. Ha a tengely végén levő fémgömböt gyertyával, vagy borszeszégővel hevíteni kezdjük, akkor a hővezetésnek köszönhetően a rudak 40-50 °C-ra melegszenek, s ennek következtében a rudak színe vörösre változik, míg lehűlve már 30 °C alatt ismét sárgás lesz. A rudak színváltozásának a mértékéből következtethetünk a különböző anyagi minőségű rudak hővezető képességére.

Mühlenbein-féle készülék
            A rudakat esetleg jódrézhigannyal is bevonhatjuk, s ekkor a rudak vörös színűek lesznek szobahőmérsékleten. Ha rudak 60-70 °C-ra melegszenek, akkor barna színűre változik a színük, lehűlve pedig már 50 °C alatt ismét vörös színűek lesznek.
            A bevonat készítéséhez egy rész mastixot (éterben oldott gyantát) egy rész terpentinolajban melegítés és keverés által feloldunk, majd ebből egy részt a jódrézhigannyal, vagy a jódezüsthigannyal összedörzsölve, ecsettel kenhetővé válik a keverék.