A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Geometriai Optika
   
  Hartl-korong (beszerzési év: 1912)
  Sötétkamra (beszerzési év 1879-80)
  Müller-féle fényvisszaverodési készülék (beszerzési év: 1904)
  Müller-féle készülék a megtört sugár kimutatására (beszerzési év: 1879-80)
  Bunsen-Töpler-féle fotométer (beszerzési év: 1899)
  Rumford-féle fotométer (beszerzési év: 1877-78)
  Spektroszkóp (beszerzési év: 1898)
  Készülék a Newton-féle interferenciagyűrűk kimutatására (beszerzési év: 1888)
  Brewster-féle sztereoszkóp (beszerzési év: 1903)
  Teodolit minta (beszerzési év: 1898)
  Távcsöves vonalzó (beszerzési év ismeretlen)