A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Hopkins-készülék (beszerzési év: 1863)

            Ha hullámokat bocsátunk merőleges felületre, akkor azok onnan visszaverődve, találkozhatnak a beeső hullámokkal, így ún. állóhullámok alakulhatnak ki. A levegőoszlopokban, gázoszlopokban kialakuló állóhullámokat – sajátrezgéseket – pl. sípok segítségével is bemutathatjuk.
            A sípban levő levegőrezgés állapotát különböző módszerekkel tehetjük szemlélhetővé, de a legegyszerűbb a William Hopkins (1793-1866) angol fizikus által 1847-ben végrehajtott Hopkins-féle kísérlet. Egy függőleges helyzetű, üvegfalú sípba gyűrűre feszített hártyát eresztünk le. Ha a síp az alaphangot adja, akkor a hártya a nyitott síp közepén nyugalomban marad, mert ott csomópont van, míg a hártyát a gyűrűre erősített zsinór segítségével a síp alsó vagy felső részéhez közelítve a hártya egyre erősebben rezeg.

Hopkins készüléke az állóhullámok tanulmányozására

            A szertárban levő Hopkins-készülék javításra szorul: a farész ragasztása kissé elvált, a hártya elszakadt. Olyannyira ritkaságszámba megy, hogy működése nemcsak a diákok, hanem a tanárok számára is érdekességgel szolgál.