A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Nyelvsíp (beszerzési év: 1877-78)

Nyelvsíp, toldalékcsővel

            A sípok olyan szilárd falú csövek, amelyek úgy hozzák létre a hangot, hogy a bennük levő levegőt rezgésbe hozzák. A rezgéskeltés módja szerint megkülönböztetünk ajaksípokat és nyelvsípokat.

A nyelvsíp működése

            Az ábra egy olyan nyelvsípot mutat, amelynek az egyik fala hiányzik, így a nyelvsíp működését könnyen megérthetjük. A nyelvsípoknál a légkamra és a cső közötti összeköttetést a fémből vagy nádból készült nyelv zárja el, amely a levegő befúvásakor rezgésbe jön. Ezek a rezgések azt eredményezik, hogy a légáram periodikus megszakításokkal jut a csőbe, így a csőben tovaterjedő hullámok jönnek létre.
            A nyelvsípokban keletkező hang magassága a nyelv és a csőben levő légoszlop közötti csatolás folytán mind a nyelvnek, mind a légoszlopnak a sajátfrekvenciájától függ. A fémnyelvű sípoknál főleg a nyelv, míg a nádnyelvű sípoknál főleg a légoszlop sajátfrekvenciája a mérvadó. A legtöbb nyelvsípnál a fémnyelv hossza változtatható, valamint a csövet tölcsérszerű toldalékcsővel szokták meghosszabbítani. A toldalékcső általában megváltoztatja a síp hangját, kivéve, ha a csőbeli légoszlopnak, mint önálló sípnak az alapfrekvenciája (vagy valamely felharmonikusának frekvenciája) megegyezik a nyelv sajátfrekvenciájával.