A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Ónsíp sorozat (beszerzési év: 1898)

            A szertárba 1898-ban került az az ónból készült sípsorozat, amely négy különböző hosszúságú ajaksípból áll.
            Ezeknél a sípoknál is a bennük levő levegő rezgésbe hozásával kelthetünk hangot, azaz a légkamrába fujtatott levegő - az ajaksípoknál látott módon-, egy kis akadálynak (a síp ajkának) ütközik, s az ütközés miatt keletkező örvények a légoszlopban periodikus nyomásingadozásokat, tovaterjedő hullámokat hoznak létre. Az ónsípok esetében az áramló levegő számára az akadályt egy kis bevágás képezi, így már a síp megfújásánál ügyelni kell arra, hogy a fuvolánál látott fújási technikával szólaltassuk meg a sípokat. A sípok rendre C (ut3); E (mi3); G (sol3) és C oktáv (ut4) hangon szólalnak meg.

Ónsíp sorozat

            Mivel az ónsípok nyitott sípok, így a végükön a hullám a beeső hullám fázisának megváltoztatása nélkül verődik vissza, tehát az interferencia olyan állóhullámot eredményez, amelynél a síp minkét végén duzzadóhely lesz, s az alaphang összes felharmonikusai előfordulhatnak.