A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Quincke-féle interferenciacső (beszerzési év: 1904)

            A hangsebesség közvetett mérési módszereinek egy része a hang hullámhosszának a mérésén és a

összefüggésen alapszik. Ezen mérések közül az egyik leghíresebb az a kísérlet, amellyel 1866-ban Heinrich Quincke (1842-1922) német fizikus mérte meg a hangsebességet. Quincke a méréséhez egy olyan kettős U alakú, széthúzható csövet használt, amelynek mindkét oldalán egy-egy nyílás (A és B) van elhelyezve. Ez volt az ún. Quincke-féle interferenciacső.

Quincke-féle interferenciacső

            A cső egyik nyílásához (A) egy ismert ν frekvenciájú hangforrást (pl. egy hangvillát vagy elektromos hanggenerátort) helyezünk, és a hangot a másik nyílásnál (B) hallgatjuk (vagy ehhez a nyíláshoz valamilyen hangjelző készüléket, pl. érzékeny lángot helyezünk). A B nyílásnál a hang intenzitása a vizsgálandó gázzal megtöltött cső egyik, illetve másik ágában haladó, majd újra találkozó hullámok útkülönbségétől függ. Az alaphelyzetben a két ág egyenlő hosszú, az útkülönbség zérus, a hangintenzitás maximális. Az első hangminimumot, majd a továbbiakat rendre olyan d távolságokkal való széthúzásoknál kapjuk, amelyeknél a 2d útkülönbségek a félhullámhossz páratlan számú többszörösei: 2d = λ62, 3λ/2 stb. Ily módon a hullámhossz (λ) könnyen meghatározható, és a frekvencia (ν) ismeretében az adott közegbeli hangsebesség (c) kiszámítható.