A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Sárgaréz rezonátor hengerek (beszerzési év: 1890)

            A környezetünkben levő hangok sok különböző frekvenciájú hangnak, ún. felharmonikusoknak az összeadódásából állnak. Mivel a légoszlopok, üregek a sajátfrekvenciájukkal megegyező frekvenciájú hangra rezonálnak, így a sok frekvenciából „összekevert” hangból felerősítik (kiemelik) a sajátfrekvenciájú hangot. Ezen a jelenségen alapul az üreges rezonátorok működése.
            A szertárban négy darab olyan sárgarézből készült henger alakú rezonátor található, amely három évvel a hangvilla készlet beszerzése után került az iskolánkba. Működésük leginkább híres Helmholtz-féle rezonátorokhoz hasonlítható. Ezek az egyszerű üreges rezonátorok egy zárt levegőmennyiségből állnak, amely egy szűk nyílású teremhez kapcsolódik. Az üreges rezonátor nyílásához érkező hanghullám, rezgésbe hozza a nyílásban lévő levegőt, s ez a kis levegőmennyiség rezeg a rezonátor belsejében található nagyobb levegőmennyiség tetején. Ha a beeső hanghullám frekvenciája megegyezik a rezgő rendszer sajátfrekvenciájával, akkor bekövetkező rezonancia a hang felerősödését eredményezi.
            Ezek alapján, ha a sárgarézből készült henger alakú rezonátort a kisebbik nyílásával a fülünkhöz közelítjük, akkor a külvilág „kevert” hangjából a rezonátor sajátfrekvenciájával megegyezőt halljuk legerősebben. A rezonátor működése azonban a hallgatóság számára is könnyen bemutatható, ha a rezonátort a szűkebb nyílásával lefelé az asztalra állítjuk, s a vastagabb nyílása fölé az adott henger sajátfrekvenciájával megegyező frekvenciájú hangvillát helyezünk. Ebben az esetben a rezonátor – a hangvilla rezonátor dobozához hasonlóan- felerősíti a hangvilla hangját, míg eltérő frekvenciájú hangvilla esetében nem tapasztalunk erősítést.
            A szertár rezonancia hengereire ráírták a hengerek sajátfrekvenciáit (a korabeli szokás szerint az egy másodperc alatti félrezgések számát, azaz a frekvencia kétszeresét), így könnyítve a kísérletező munkáját. Ezek szerint rendre 512 Hz (C hang), 384 Hz (G hang), 320 Hz (E hang) és 256 Hz (C oktáv hang) frekvenciájú hangvillák tudják berezonáltatni a készlet hengereit.

Sárgaréz rezonátor hengerek