A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Szócső (beszerzési év: 1887 előtt)

            Mivel a szócső az előbb említett hallócsővel éppen ellentétes funkciót tölt be, így az eszköz alakja és mérete is lényegesen eltér a hallócsőtől. A szócső egy kb. 1 méter hosszú, kúpszerűen kifelé táguló egyenes cső, amelynek a szűkebb felébe beszélünk, s a hanghullámok a cső falán történő többszöri visszaverődés után hagyják el a csövet. A szócső használatakor szánkat elhagyó hanghullámok nem tudnak a környezetünkben eloszlani, hanem az összes hanghullám a csőbe jut, s így koncentráltan jelenik meg a szócső végén. Ennek következtében a szócsövet használva a beszédhangot hangosabbnak halljuk, mint a normál beszédhangot.

Szócső