A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Üvegharang (beszerzési év: 1902)

            A harangok erősen meggörbített lemezeknek tekinthetők. A legmélyebb hangjuknak két, egymásra merőleges és a felfüggesztési helyen találkozó csomóvonal felel meg. Ezekhez hasonló csomóvonalak mutathatók ki a vízzel részben megtöltött borospohárnál, ha a szélén vonót húzunk végig, vagy az ún. Chladni-féle készüléknél.
            A szertárban található üvegharang segítségével könnyedén és látványosan mutathatjuk be a harangok csomóvonalait. Az üvegharang egy fényezett fatalpon van elhelyezve, s a harang belsejébe a harang felett elhelyezett sárgaréz karikáról - egymással 90°-os szöget bezáróan- négy darab bodzabél inga lóg be. A sárgaréz karikán levő állítócsavarok segítségével szabályozhatjuk a csavarokra csévélt cérnák végén lógó bodzabél golyóknak a harang falától való távolságát. A beállítást úgy kell elvégezni, hogy a golyók éppen hozzáérjenek a harang falához.

Üvegharang ingákkal és a csomóvonalak bemutatása

            Ha a harang oldalára egy fakalapáccsal ráütünk, akkor az egymásra merőleges vonalak mentén elhelyezett ingák azonos fázisban fognak rezegni, azaz egyszerre fognak kilendülni, vagy nyugalomban maradni.