A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Plateau-féle sodronyalakok (beszerzési év: 1907)

           Az ismert tétel szerint valamely mechanikai rendszer akkor van stabilis egyensúlyi helyzetben, ha a helyzeti energiája a lehető legkisebb. A folyadék helyzeti energiájához a felszínnel arányos felületi energiát is hozzá kell számítani, így – ha a molekuláris erők mellett más erők elhanyagolhatóak- a folyadék igyekszik a legkisebb felszínű helyzetet felvenni.
            Ennek a jelenségnek a bemutatására kiválóan alkalmasak azok a híres Plateau-féle sodronyalakok, amelyek a nevüket Joseph Antoine Ferdinand Plateau (1810-1883) belga fizikusról kapták. Ezek a sodronyalakok gyakorlatilag drótból kialakított geometriai formák, amelyeket szappanos vízbe helyezve a drótkereten feszülő szappanhártyák minimálfelületeket, azaz olyan felületeket képeznek, amelyeknek a felszíne a megadott határgörbe mellett a legkisebb.

Plateau- féle sodronyalakok

            A szertárban három különböző Plateau-féle sodronyalak található. Ezek kocka, tetraéder és kör alakúak. Az első két formánál rögtön kiválóan láthatók a minimálfelületek, míg a kör alakú drótváznál a kör kerületének két pontjához kötött laza cérna mindaddig laza marad, míg a cérna mindkét oldalán feszül szappanhártya. Ha a cérna egyik oldaláról eltávolítjuk a szappanhártyát, akkor a cérna kör alakban megfeszül, azaz a maradék hártya szintén igyekszik a legkisebb felületű hártyát elfoglalni.