A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Rézből készült Segner-kerék (beszerzési év: 1863)

           Ha vízen úszó parafadeszkára vízzel telt edényt állítunk, és az edény A csövén a víz kifolyhat, azt tapasztaljuk, hogy amíg a cső (csappal vagy dugóval) zárva van, az edény nem mozdul, de ha a csövet megnyitjuk, a lendületmegmaradás törvénye értelmében az edény a kifolyó vízzel ellenkező irányban elmozdul.

Az oldalnyomás magyarázata

           Ezen az elven működik a Segner János András (1704-1777) matematikus, fizikus, természettudós által 1750-ben készített ún. Segner-kerék is. A sárgaréz edény oldalán elhelyezett sárgaréz csőbe vizet öntünk, ahonnan a víz négy darab olyan rézcsőbe folyik, amelyek a kerék küllőihez hasonlóan, s egy rögzített tengely körül könnyen elfordíthatóan vannak elhelyezve. Miközben a víz kifolyik a rézcsövek azonos oldalán elhelyezett nyílásokon, a fenti effektus alapján a kerék a víz folyásirányával ellentétes irányú forgásnak indul.

Segner kereke rézből

           A szertárban található sárgaréz Segner-keréknél a forgó kar levehető, helyére fúvóka helyezhető, így szökőkútként is működhet az eszköz.