A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Tyndall-féle cső (beszerzési év: 1904)

            Számos jelenség tanulsága szerint a testek súrlódásánál (pl. kézdörzsöléskor, fúráskor, fékezéskor,…stb.) hőmennyiség fejlődik, azaz mechanikai munka árán nemcsak a testek helyzeti vagy mozgási energiáját lehet növelni, hanem hőt is lehet termelni.
            A súrlódás által való hőfejlődés bemutatására kiválóan alkalmas az ír John Tyndall (1820–1893) által készített cső, amely gyakorlatilag egy kb.15 cm hosszú egyik végén nyitott üreges vascső, amelynek az alsó vége a centrifugálgép forgó foglalatába befogható. A cső belsejébe borszeszt vagy étert kell önteni, és a cső végét egy kis fadugóval le kell zárni. Ha a centrifugálgépet gyors forgásba hozzuk, és közben egy fából készült eszközzel a cső oldalát szorítani kezdjük, akkor a fellépő súrlódási erő munkája árán hő keletkezik. Az így keletkező hő felmelegíti a vascsövet, s így a csőben levő folyadékot is, amely ennek hatására –mivel a forráspontja alacsony- felforr, s a forrás közben keletkező alkohol- vagy étergőz kilövi a fadugót. Ezáltal a Tyndall-féle cső segítségével igen egyszerűen és látványosan lehet bemutatni a súrlódás közben keletkező hőmennyiséget.

A Tyndall-féle cső és működési vázlata