A fizikatanítás kezdetei Hódmezővásárhelyen
Szilárd testek mechanikája
- Az anyagi pont kinematikája
- Az anyagi pont dinamikája
- Impulzus, energia, munka
- Merev testek kinematikája és sztatikája
- Pontrendszerek mechanikája
- Merev testek dinamikája
- Mechanikai jelenségek egymáshoz képest mozgó vonatkoztatási rendszerekben
Deformálható testek mechanikája
- Folyadékok mechanikája
- Gázok mechanikája
Rezgések és hullámok
- Hangtan
- Hullámtan
Hőtan
- Hőmérséklet és hőmennyiség, a testek hőtágulása
- Halmazállapot-változások
- A hő terjedése
Optika
- Geometriai optika
- Fizikai optika
Elektromosság és mágnesesség
- Elektrosztatika
- A stacionárius áram (egyenáram)
- Mágneses tér vákuumban és az anyagban
- Elektromos áram szilárd testekben, folyadékokban,gázokban
- Az időben változó elektromágneses tér
Arcképcsarnok
Merev testek kinematikája és sztatikája
   
  Abt-féle súlypontkészülék (beszerzési év: 1897)
  Súlypontidomok (beszerzési év: 1877-78)
  Hajólámpa (beszerzési év: 1888)
  Egyensúlyozó készülék (beszerzési év: 1887, illetve 1902)
  Hegynek futó kettős kúp (beszerzési év: 1897)
  Weinhold-féle készülék az állásszilárdság bemutatására (beszerzési év: 1902)
  Római mérleg (gyorsmérleg) minta (beszerzési év: 1897)
  Hídmérleg (tizedes mérleg) minta (beszerzési év: 1890)
  Csigák és csigasorok (beszerzési év: 1887)
  Differenciális csigasor (beszerzési év: 1887)
  Hengerkerék-minta (beszerzési év: 1879-80, illetve 1957)
  Felhúzógép mintája fémből (beszerzési év: 1898)
  Változtatható hajlásszögű lejtő (beszerzési év: 1863)
  Frick-féle ékkészülék (beszerzési év: 1889)
  Csavar és csavarorsó minta (beszerzési év: 1862-63)
  Hartl-féle csavarkészülék (beszerzési év: 1894)
  Végtelen csavar (beszerzési év: 1897)